Genealógia 6. V archíve

Spišská Belá okolo roku 1920V lete sme navštívili Vysoké Tatry čo som náležite využil aj pri svojom pátraní po rodinnej minulosti. Počas jedného upršaného dňa som si odskočil do Spišskej Novej Vsi, kde som na pár hodín okupoval Štátny archív Levoča pobočka SNV. V Spišskej som mal na výber medzi archívom a matrikou, keďže v archíve boli komunikatívnejší, vybral som si ten. A spravil som dobre. Premiéra prebehla pomerne úspešne, tety, čo v archíve pracovali, boli ústretové a chápavé voči mojej archivárskej neskúsenosti. Dokonca mi uvarili čaj:) Pripravte sa na pár slov o latinskom rodnom liste, kolku slovenského štátu, demokratickej pečiatke „Odsunutý do Nemecka“…

Chcete vedieť viac? Seriál Genealógia pokračuje na stránkach Rodokmeň.
Čítajte Rodokmeň a vyhrajte knihu!

Hneď na začiatku som musel vyplniť tzv. bádateľský list – v ňom treba okrem kontaktných údajov uviesť predmet bádania, účel, prečo po danej veci pátrate, ale aj váš vzťah k požadovaným dokumentom (ste ich autor, dedič, či len skúmateľ).  V prípade, že viete, čo presne hľadáte a viete, kde by sa dané údaje mohli nachádzať, prichádza na rad vyplnenie žiadanky na archívny materiál, ktorý následne dostanete na štúdium do bádateľne.

V mojom prípade to bolo trochu komplikovanejšie. Nevedel som v podstate nič a potreboval som nejaký záchytný bod. Tým sa stal dokument zo sčítania obyvateľstva z roku 1938. Podľa neho žila rodina prastarého otca na Kukučínovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Z popisného hárku som zistil dátumy narodenia členov rodiny, národnosť (všetci nemecká), vierovyznanie (prastarý otec katolík, manželka a deti evanjelici).

Pomôckou bol aj krstný list prastarého otca. Dokument ešte v latinčine pochádzal z maďarskej obce Bikity. V jednom rohu bol kolok z obdobia Slovenského štátu. V druhom pečiatka z obdobia po druhej svetovej vojne. Jej oznam bol strohý: „Odsunutý do Nemecka“ a nečitateľný podpis. Celkom slušná zápletka, čo poviete?

Chcel som teda zistiť, kedy bol odsunutý prastarý otec. Na základe akého rozhodnutia. Kto ešte odišiel s ním. Od pani v archíve som dostal tip preštudovať dokumenty, ktoré viedol Okresný národný výbor v SNV, tzv. prezidiálne písomnosti – obdobia od konca vojny približne do roku 1947.

Postupoval som od novších dokumentov smerom do minulosti. Dlho som na nič nenarazil. Až prišiel zväzok o voľbách v roku 1946. V ňom okrem množstva volebných dokumentov aj nenápadný Zoznam osôb, proti ktorým sa vedie trestné stíhanie pre trestné činy podľa nariadenia č 33/45 sb. a SNR (nič iné ako Ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské). V tomto zozname som našiel prastarého otca a jedného z jeho synov. Uf, konečne stopa! A verte, že to bude ešte pekelne zaujímavé.