Smer India

Približne o osem hodín za sebou zabuchneme dvere, zamkneme a poberieme sa. Cez viedenský Schwechat naberieme smer India – New Delhi. Ak sa nič výnimočné nestame, niekedy pred polnocou tamojšieho času by sme mali pristáť. Ďalší príspevok už nájdete na novej podstránke s prozaickým názvom: Indický zápisník. Verím, že sa tam stretneme. Dávajte tu na seba pozor! 🙂

Learn More →