Bezodkazový Web 4.1 Gama

V súvislosti s Pikiho článkom o nebezpečnosti, zločinnosti a trestnosti odkazovania mi prišlo na um niekoľko závažných otázok. Čo ak sa v čase zmení obsah stránky na ktorú odkazujem? Môžem odkazovať na stránku, ktorá odkazuje na stránku s nelegálnym obsahom? Ako sú na tom odkazy v kontextovej reklame? Celý deň som od napätia nevedel zaspať.
S cieľom vytvoriť bezpečný web a vyhnúť sa možným sankciám za odkazovanie na ilegálny obsah som vytvoril návrh bezpečného tzv. bezodkazového webu.

Manifest Web 4.1 Gama

Zásady bezodkazového webu

1. Kód dokumentu
Kód dokumentu vyhovuje striktným kritériám. Zároveň zohľadňuje spätnú kompatibilitu a uprednostňuje syntax, ktorá je kompatibilná s budúcimi verziami bezodkazového webu.

2. Záhlavie dokumentu
Záhlavie obsahuje stručný a výstižný titulok, ktorý však na nič neodkazuje (ideálne: Untitled alebo Nový dokument) obsahuje meno autora, ktoré však neodkazuje na žiadnu konrétnu osobu, v žiadnom prípade neodkazuje na e-mail autorov.

3. Navigácia
Žiadny dokument v prezentáci neobsahuje odkaz na úvodnú stránku ani na iné stránky prezentácie. Absencia odkazov musí byť kontinuálna a totožná na všetkých dokumentoch. Rozsiahlejšie prezentácie musia byť rozdelené na sekcie, je však prísne zakázané odkazovať na ne.

4. Odkazy

Všetky odkazy musia byť zo stránky odstránené. Dogma zakazuje odkazy cez <a href=” ? ale aj odkazy slovné (napr. Viac nájdete na Ferovom blogu). Rovnako je neprípustné odkazovanie v rečové (napr. Týmto odkazujem pánovi X: „Pán X není vůl , pán X je korunovanej“ )

5. Autori
Autori dodržujúci dogmu Web 4.1 Gama nemôžu uviesť odkaz na tento dokument na svojej stránke. Naopak, ak dogmu Web 4.0 nedodržiavate, odkazovať môžete:)

A tu je odkaz na Pikiho článok 🙂