Netvári sa tá sliepka nejak nešťastne?

Sliepky

Zablúdil som na stránku Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a spomenul som si na starý vtip:
Netvári sa tá sliepka nejak nešťastne? Žeby som ju podrezal?
Ak myslís, že jej to pridá na optimizme…

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky totiž zverejnila prieskum verejnej mienky zameraný „predovšetkým na vzťah spotrebiteľov k pohode a ochrane farmových zvierat, ktorým bolo poverené Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa.“ Tu sú otázky, na ktoré chceli poznať odpoveď:
– Keď nadobúdate mäso (hydina, hovädzie, bravčové, ryba, atď…) myslíte na pohodu zvierat, z ktorých pochádzajú tie mäsové produkty?
– Podľa Vášho názoru, pre ktoré farmové zvieratá by sa mala súčasná úroveň pohody alebo ochrany zlepšiť najviac?
– Veríte tomu, že kupovaním „produktov priateľských pre pohodu zvierat“ môže mať pozitívny dopad na pohodu farmových zvierat?
Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky nájdete na stránkach ŠVSSR