Korene

Tři kořeny drží strom zpříma a rozkládají se do daleka. Jeden je u Ásů, druhý u hrímtursů, kde kdysi zela hlubina Ginnungagap. Třetí leží nad Niffheimem a pod ním je studně Hvergelmi a had Nídhögg kořen zdola ohlodává. Pod kořenem, který vede k hrímtursům, je Mímiho studně, v níž se skrývá moudrost a poznání. Ten, jemuž studně patří, se jmenuje Mími. Oplývá věděním, ježto pije ze studny rohem Gjallarhornem. Sem přišel Praotec a žádal o doušek ze studně, a dostal jej, až když do ní uložil jako zástavu své oko. (Zdroj: Severská mytologie)

mahabharata war mythology
mahabharata war mythology