Genealógia 13: Študujeme staré matriky

Latinský zápis v starej matrike niekedy nájdete aj biely na čiernom
Latinský zápis v starej matrike niekedy nájdete aj biely na čiernom

Tak. Mám za sebou jedenásť hodín v archíve Centra rodinnej histórie. Stihol som preštudovať tri mikrofilmy. Prebehol som 130 rokov obce Bikity (Bácsbokod) a do databázy mi pribudlo cca 15O nositeľov priezviska Tettinger. Ostáva pár (desiatok) hodín triedenia a priraďovania jednotlivých postáv do rodinného rodostromu. Je pravdepodobné, že u časti osôb zistím, že nie sú príbuzní, prípadne sa mi rodinnú väzbu nepodarí dokázať. Uvidíme.

Chcete vedieť viac? Seriál Genealógia pokračuje na stránkach Rodokmeň.
Čítajte Rodokmeň a vyhrajte knihu!

Každopádne, pátranie prinieslo jedno zaujímavé zistenie – archívy sa v priebehu toho čosi viac ako storočia (1771 – 1905) menili tak, ako sa menila politická a kultúrna klíma v spoločnosti. Očividne každá nová garnitúra cítila povinnosť robiť zmeny aj v takých prkotinách, ako je fakt, v ktorom stĺpci budú zapísaní krstní rodičia dieťaťa a v ktorom číslo domu, kde žijú rodičia. Rovnako sa menil mechanizmus zápisu mena. Zatiaľ čo v starších, latinsky písaných, častiach je to pre nás klasická forma Krstné meno Priezvisko, v momente, keď nabehol maďarský formát, poradie sa vymenilo. To sa v priebehu cca 130 rokov stalo asi trikrát. Spolu s tým sa menila aj forma zápisu mien a tak sa Jano Tettinger pri prvom dieťati písal Jannus, pri druhom János, aby sa pri treťom vrátil k latinskej podobe krstného mena.

Ak sa rozhodnete študovať staré matriky, pripravte sa na fakt, že boli písané ručne. A na drobnosť, že zapisovatelia často neboli práve majstri krasopisu. A tiež nie vždy dobre počuli… Takže vyššie spomínaný Jano Tettinger pokojne mohol byť pri niektorej príležitosti zapísaný ako Tellinger, prípadne Dettinger. Potom je už len drobnosťou, že sa veselo menil počet hlások v mene a tak občas jedno „T“ v mene chýba (Tetinger).