Rodinné tajomstvo

Nevedela, že viem o tom, čo chcela, aby som nevedel.
Bola to podstatne lepšia situácia, než akej som sa obával. A to, že nebudem vedieť, že ona vie, že ja viem o tom, čo chcela, aby som nevedel. Keď by mi to oznamovala, tváril by som sa, že o ničom neviem. Vzápätí by vyšlo najavo, že som o tom vedel a cítil by som sa ako idiot.