Rozbehne sa digitalne vysielanie?

Všeličo som sa dočítal o digitálnom vysielaní. Okrem zlepšenia kvality obrazu a zvuku by sa mal zlepšiť príjem signálu. Pri digitálnom vysielaní sú nižšie nároky na prijímaciu anténu, nedochádza k degradácii signálu a sú odstránené chyby obrazu ako šumenie, sneženie či „duchovia“. Pri digitálnom vysielaní postačuje príjem signálu na prútovú anténu. Pre niekoho je možno dôležitá aj mobilita a teda možnosť sledovať vysielanie v pohybujúcich sa dopravných prostriedkoch s jednoduchými anténami, pre iného zase grafický teletext, programový sprievodca (EPG), hry, súťaže alebo elektronický obchod.


Predajcovia a výrobcovia techniky sa tiež potešia, lebo si budeme musieť zakúpiť set-top boxy na príjem digitálneho vysielania, mnohí nové, lepšie televízory. Do budúcna by sa mali predávať už iba televízory umožňujúce prijímať digitálne vysielanie. Digitalizáciou vysielania sa uvoľní frekvenčné pásmo, ktoré je v súčasnosti preplnené + ďalšie výhody ako napríklad zníženie výkonu vysielačov. Prechod na digitálne vysielanie by sa mal uskutočniť v EU do konca roku 2012. Na Slovensku zatiaľ nemáme ani zákon.

V susedných Čechách sa digitálne vysielanie testuje už vyše 5 rokov. Pokusné vysielanie DVB-T na Slovensku začalo v novembri 2004. Vysiela sa v Banskej Bystrici a vo Zvolene (kanál 59, 778 MHz) a v Košiciach (kanál 44, 658 MHz). V Banskej Bystrici a Zvolene DVB-T prevádzkuje Slovak Telecom (Radiokomunikácie o.z.), v Košiciach je to spoločnosť Telecom corporation. V Košiciach sú ponukané v multiplexe 4 televízie: STV1+2, Markíza a JOJka. V Banskej Bystrici a vo Zvolene sú navyše aj rádia SRo1+2, Rádio FM, Rádio Regina BB, Fun Rádio, TWIST a Lumen a ešte jedna TV. Do jedného multiplexu sa optimálne „zmestí“ 4-5 programov.

Hlavná slovenská dedina je ešte analógová, frekvenciu pôvodne určenú na digitálne vysielanie využíva v Bratislave televízna stanica JOJ (kanál 50). V júni sa uskutočnilo výberové konanie na pridelenie licencií na pilotný projekt DVB-T Bratislava (kanál 66) a licenciu pre TV vysielanie získala STV, MAC TV (TV JOJ) a CEN s.r.o (TA3), pre rozhlasové vysielanie: Slovenský rozhlas, Radio a.s. (Fun Rádio), Rádio Lumen a Rádio Expres.