Apríl, apríl na záhrade chlap ryl

Prvý apríl – meniny má Hugo, je to deň bláznov, Medzinárodný deň vtákov, deň po poslednom termíne na odovzdanie daňových priznaní, majetkových priznaní verejných funkcionárov, výročných správ o hospodárení politických strán…
Ja si s 1. aprílom spájam deň, keď som si naposledy zapálil cigaretu. Po fajnovom obede som si vtedy zapálil siestnu cigaretu, hovel si v kuchyni, vychutnával šľuk po šľuku a v polovici cigarety som si povedal: „Stačilo. Odteraz nefajčim!“ Odvtedy uplynulo osem rokov:)

mahabharata war mythology
mahabharata war mythology

O dni bláznov
Korene dňa bláznov vraj siahajú až do starovekej Indie, kde sa konali slávnosti Huli – počas veľkolepých karnevalov s maskami mali ich nositelia splniť nezmyselné rozkazy (napr. obrátiť tok rieky) kto nedokázal vtipne reagovať, stal sa bláznom osláv. Podobné oslavy sa konali aj v starovekom Ríme.