13 dní s Orange

Doma sme prišli k poznaniu, že Benita potrebuje nový mobil. Nabehli sme do predajne nášho rodinného operátora, chvíľu špekulovali a vybrali telefón. „Ten si však môžete objednať len cez internet,“ reaguje slečna v slušivom úbore. „OK, vy tu nemáte internet?“ skúšať protiútok. „Máme, ale odtiaľto si ho nemôžete objednať,“ reagovala slečna. „Čiže nie je možné, aby ste klikli v systéme, že klient si objednal tento a tento telefón?“ skúšam. „Nie to sa nedá,“ uzatvára slečna debatu.

Nuž vyrážame domov. Spúšťam počítač, ťukám adresu www.orange… a klikám: Pokračovať na 13 dní s Orange