Zmena adresy RSS

Páčil sa ti článok? Daj o ňom vedieť priateľom!

  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0091/1.0/2.0/XLM v súlade s výnosom č. 3/2005 zo dňa 1.8.2005 určil od 15.8.2006 nový výmer pre odber obsahu založeného na XLM.
  RSS (Really Simple Syndication) nájdete odteraz na adresách:

  Domácim odberateľom sa v súvislosti s administratívnymi zmenami neúčtuje manipulačný poplatok.

  Páčil sa ti článok? Daj o ňom vedieť priateľom!

   Jedna odpoveď na „Zmena adresy RSS“

   Nie je možné pridávať komentáre.