Bankové poplatky ešte raz

Páčil sa ti článok? Daj o ňom vedieť priateľom!
  Bankové poplatky

  Tak už aj Národná banka Slovenska vykráda témy, ktoré prináša ine.sk.:) Banka zverejnila prehľad o výške poplatkov, ktoré si uplatňujú komerčné banky za vybrané služby. Tabuľky poplatkov, ktoré žiadajú banky a stavebné sporiteľne nájdete pod linkom odplaty klientov bankám. Tzv. balíky služieb, ktoré sú zložené z viacerých druhov obchodov, resp. rôzne poplatkové zvýhodnenia nie sú v tabuľke uvedené.
  PS: Banka samozrejme nikoho s témami nevykráda – od mája totiž platí novela zákona o bankách, ktorý okrem iného hovorí, že:
  – Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné pri uzatváraní každej písomnej zmluvy o obchode informovať klienta o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby obchodu, ak je dohodnutá úroková sadzba, o odplatách vyžadovaných bankou od klienta alebo o odplatách v prospech klienta, ktoré súvisia so zmluvou o tomto obchode; táto povinnosť sa nevzťahuje na platby spojené s neplnením záväzkov zo zmluvy o obchode.
  – Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné poskytnúť ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje o odplatách vyžadovaných od klienta pri vybraných druhoch obchodov. Národná banka Slovenska tieto údaje zverejňuje na svojej internetovej stránke.
  Najmä druhý bod sa mi pozdáva, človek nájde všetky bankové poplatky pod jednou strechou.
  Aký je váš názor na bankové poplatky?

  Páčil sa ti článok? Daj o ňom vedieť priateľom!

   Jedna odpoveď na „Bankové poplatky ešte raz“

   Nie je možné pridávať komentáre.